Studiemiddag Van bestemmingsplan verbrede reikwijdte naar omgevingsplan

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het omgevingsplan en de mogelijkheden die de Omgevingswet daarvoor gaat bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Veel gemeenten experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, het wordt wel gezien als voorloper van het omgevingsplan. De Crisis- en herstelwet wordt ook wel aangeduid als ‘transitiewet Omgevingswet’. De inhoud en de toepassing van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, bieden een vooruitblik op de wijze waarop gemeenten straks met het omgevingsplan zullen omgaan.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden tijdens deze bijeenkomst de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte belicht. Aspecten als de techniek van regeling, werken met beleidsregels, integratie van lokale verordeningen, het verschuiven van onderzoeksplichten en rechtsbescherming komen aan de orde. Verder wordt ingegaan op mogelijkheden voor het gebruik van vergunningplichten, meldingplichten, informatieplichten, maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en algemene regels. Geen algemene beschouwingen, maar een verdiepende analyse door twee experts, die het onderwerp zowel vanuit het wetgevingsproces als vanuit de (rechts)praktijk belichten.

Wilt u in korte tijd op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden die het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en het omgevingsplan bieden? Schrijf dan snel in!

Startdatum

Vrijdag 24 juni 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

36

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met het bestemmingsplan en omgevingsplan

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland
24
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.