Studieochtend Natuurbeschermingsrecht: soorten- en gebiedsbescherming

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Enkele jaren geleden, op 1 januari 2017, is de Wet natuurbescherming in werking getreden, die ziet op zowel bescherming van soorten als van gebieden. In deze bijeenkomst komen de opzet, inhoud, doelstellingen en uitgangspunten van de Wet natuurbescherming, de ontheffing- en vergunningprocedure, de zorgplicht en de verhouding met de Wabo aan de orde. De huidige wetgeving zal daarbij steeds in het kader van de opzet voor natuurbescherming onder de Omgevingswet (o.a. Aanvullingswet natuur) gezet worden. Ook zal relevante jurisprudentie besproken worden.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van zowel het Natuurbeschermingsrecht als actuele jurisprudentie op dit gebied, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor het Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht. Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 23 juni 2022

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. F. Onrust over algemene bepalingen waaronder de zorgplicht, soortenbescherming incl. de gevolgen van de Omgevingswet
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over gebiedsbescherming en procedurele bepalingen, waaronder verhouding Wabo incl. de gevolgen van de Omgevingswet
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. drs. F. (Fleur) Onrust

Advocaat / Partner ENVIR Advocaten B.V.
23
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.