Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,8

De energietransitie is overal, niet in de minste plaats in de gebouwde leefomgeving, die goed is voor 1/3 van ons energiegebruik. Het Klimaatakkoord stelt ons voor een enorme opgave waarbij in de periode tot 2050 de gehele gebouwde omgeving aangepakt moet worden om tot een vermindering van het energiegebruik te komen. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door een forse toename van het aantal warmtenetten. In deze bijeenkomst staat centraal hoe de ambitieuze toename van het aantal warmtenetten juridisch gezien tot stand kan en zal komen, en wat dat betekent voor gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerders en burgers.

Het is allereerst van groot belang om een goed beeld te krijgen van de transitieopgave en de verschillende strategieën voor de gebouwde omgeving. Welk beleid van de Rijksoverheid is er op dit moment en hoe dient dat in plannen en afspraken uitgewerkt te worden? Wat is het regulerend kader voor warmtenetten? Hoe geef je vanuit het perspectief van gemeente, corporatie, warmtebedrijf en ontwikkelaar invulling aan een duurzame warmtevoorziening? Welke rol neem je als overheid op je en wanneer moet de aanleg en exploitatie van een warmtenet aanbesteed worden of is er sprake van (geoorloofde) staatssteun? Wat kan een lokale overheid afdwingen als het gaat om alternatieve warmtevoorziening? Hoe worden afnemers van warmte beschermd en komen prijzen tot stand?

De planning van het conceptwetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening is vertraagd en de versie van de wet zoals die ter internetconsultatie heeft gelegen is op onderdelen inmiddels weer door de actualiteit ingehaald. Om die reden zal, onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het consultatievoorstel, vooral de huidige systematiek van het warmterecht en enkele uitgangspunten en discussiepunten voor de toekomstige ordening tijdens deze bijeenkomst centraal staan.

Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de belangrijkste juridische aspecten van warmtenetten in de gebouwde leefomgeving.

Startdatum

Woensdag 21 juni 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur inleiding mr. J.J. Karens over het beleidsmatig kader voor warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wat is de stand van zaken m.b.t. tot het Klimaatakkoord en de rol van warmtenetten daarin?
14.00 - 15.00 uur inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink over het huidig wettelijk kader warmte
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur vervolg inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink
15.45 - 16.15 uur inleiding mr. J.J. Karens over warmtetransport en de publiekrechtelijke rol van gemeenten bij warmtenetten; wijkgerichte aanpak, uitfasering aardgaslevering, aansluitplichten en rol van het omgevingsrecht (Opt-out/gelijkwaardigheid).
16.15 - 16.45 uur vervolg uitgangspunten en discussiepunten toekomstig stelsel warmtevoorziening
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. mr. dr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink

Advocaat / Partner AKD en bijzonder hoogleraar Energietransitie en klimaatverandering aan de VU Amsterdam

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
21
juni
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.