Studiemiddag Bouwen en stikstof: wat kan er nog wel?

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

De tussenuitspraak van de Afdeling over de bouwvrijstelling in de Porthos-zaak (november 2022) was een streep door de mogelijkheden die geboden werden om bouwprocessen in de stikstofcrisis doorgang te laten vinden; de einduitspraak die op 16 augustus jl. verscheen biedt inzichten in de mogelijkheden voor een voortoets die voor de praktijk goed bruikbaar kunnen zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de gevolgen van deze uitspraken, maar ook op andere uitspraken die gevolgen hebben voor de ruimte om woningbouw en andere ontwikkelingen in de stikstofcrisis toch door te laten gaan. Daarnaast kijken we naar de (on)mogelijkheden van ‘ecologische beoordeling’ van effecten en naar het rekeninstrumentarium AERIUS.

Daarbij is er alle ruimte voor interactie en discussie!

Startdatum

Dinsdag 5 maart 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Niveau

Verdieping

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur inleiding door mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins over Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid
14.30 - 15.30 uur inleiding door mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan over Ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding door ir. N. (Niels) Jeurink over De ecologische beoordeling van de gevolgen van plannen en projecten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht Tilburg University

ir. N. (Niels) Jeurink

Sr. specialist natuurbescherming TAUW Group B.V.

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Staatsraad Raad van State
5
maart
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.