Studiemiddag Bouwen en stikstof: wat kan er nog wel?

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

De stikstofcrisis houdt de gemoederen al ruim vijf jaar bezig. Doordat veel Natura 2000-gebieden overbelast zijn, komen ontwikkelingen die tot een toename van stikstofdepositie leiden vaak slechts moeizaam van de grond. Dat wil echter niet zeggen dat dergelijke ontwikkelingen überhaupt geen doorgang kunnen vinden.  Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om te bouwen ondanks de stikstofcrisis. Daarbij is er speciale aandacht voor de ecologische beoordeling van de effecten van plannen en projecten; waar moet je dan in de praktijk aan denken? Is dit in alle situaties mogelijk? En welke informatie is nodig voor een beoordeling die door het bevoegd gezag en in een beroepsprocedure wordt geaccepteerd?

 

Tijdens deze studiemiddag is er bovendien alle ruimte voor interactie en discussie!

Startdatum

Donderdag 27 maart 2025

Tijdstip

13.00 - 17.30

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 500,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , , ,

12.15 - 13.00 uur ontvangst met lunch

13.00 - 14.15 uur inleiding door mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins over Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid

14.15 - 14.30 uur pauze

14.30 - 15.45 uur inleiding door mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan over Ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie

15.45 - 16.00 uur pauze

16.00 - 17.15 uur inleiding door ir. N. (Niels) Jeurink over De ecologische beoordeling van de gevolgen van plannen en projecten

17.15 - 17.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

 

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht Tilburg University

ir. N. (Niels) Jeurink

Sr. specialist natuurbescherming TAUW Group B.V.

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Staatsraad Raad van State
27
maart
2025
 500,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.