Studiemiddag Hoe verloopt het verkrijgen van planologische toestemming onder de Omgevingswet?

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,0

De Omgevingswet zal veel veranderen aan de manier waarop voor concrete projecten de benodigde vergunningen zullen worden verkregen, bijvoorbeeld voor het bouwen en het planologisch afwijken. Te denken valt aan de systematiek van vergunningplichten (op landelijk en decentraal niveau), de toetsingskaders en de procedurele aspecten zoals bevoegd gezag, beslistermijn en coördinatie.
In deze bijeenkomst zal aan de hand van enkele concrete praktijkcases besproken worden wat dit onder de Omgevingswet zal gaan betekenen. De focus zal daarbij liggen op de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit; de procedure daarvoor, het toetsingskader en de relatie tot vergunningplichten in de Omgevingswet zelf en (de opvolgende) wijziging van het omgevingsplan.
De verschillen met het huidige omgevingsrecht zullen daarbij aandacht krijgen.

Met deze bijeenkomst wordt u voorbereid op de systematiek van planologische inkadering van projecten onder de Omgevingswet.

Startdatum

Dinsdag 16 mei 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur gezamenlijke inleiding omtrent de huidige en toekomstige systematiek
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur verdieping en discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden
16.45 - 17.00 uur afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. E. (Ernst) Haverkamp

Advocaat DLA Piper

mr. R.J. (Jan) de Heer

Advocaat Loyens & Loeff
16
mei
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.