Actualiteitencollege Planschade en Nadeelcompensatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,9

Het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, waartoe het planschadestelsel en het nadeelcompensatiestelsel behoren, is sterk in beweging. De ontwikkelingen, in zowel de wetgeving als de rechtspraak op dit terrein, volgen elkaar in snel tempo op. Zowel het stelsel van de planschade als dat van nadeelcompensatie zijn inmiddels opgenomen in afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van het ruime overgangsrecht zullen nog lange tijd twee verschillende schadevergoedingsstelsels (“oud” en “nieuw”) naast elkaar bestaan.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving ten aanzien van het planschade- en nadeelcompensatierecht. De focus ligt daarbij op de actuele jurisprudentie op grond van afdeling 6.1 Wro, afdeling 15.1 Omgevingswet en titel 4.5 Awb. Voor een uitgebreide beschouwing van het wettelijke systeem van nadeelcompensatie wordt verwezen naar de Verdiepingscursus Nadeelcompensatie op 10 december 2024.

Startdatum

Dinsdag 8 oktober 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

| Academisch geschoolde (beleids)medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van planschade- en nadeelcompensatieclaims

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Commercieel directeur SAOZ
8
oktober
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.