Online Actualiteitencollege Onteigeningsrecht; wetgeving, procedure en schadeloosstelling (i.s.m de VOA)

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,1

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorzien op 1 juli 2023, wordt het formele onteigeningsrecht op geheel nieuwe leest geschoeid en worden ook nieuwe materiële vereisten gesteld aan onteigening. Hoewel de bevoegdheid van de Kroon om te beslissen over onteigeningen onder de Omgevingswet komt te vervallen, blijven de door de Kroon ontwikkelde criteria ook onder de Omgevingswet van belang. Het is dan ook nuttig om goed op de hoogte te zijn van de meeste recente onteigenings-KB’s. Daarnaast is ook de schadeloosstellingsjurisprudentie van de civiele rechter, die onder de werking van de Omgevingswet onverminderd van betekenis blijft, continu in ontwikkeling.
Tijdens deze bijeenkomst worden de actualiteiten en capita selecta in het formele en het materiële onteigeningsrecht behandeld, mede in het licht van de overige instrumenten van grondbeleid en de aanstaande wetswijzigingen.

U bent na afloop van deze online bijeenkomst weer volledig op de hoogte! Tijdens de bijeenkomst is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie.

De bijeenkomst staat open voor iedereen, maar leden van de Vereniging voor Onteigenings-Advocaten (VOA) ontvangen 25% korting op de deelnameprijs. Indien u lid bent verzoeken wij u bij ‘toelichting’ op het aanmeldingsformulier ‘VOA’ te vermelden. Iedereen dient een account aan te maken.

Startdatum

Dinsdag 8 november 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.30 - 14.30 uur inleiding mr. J.F. de Groot over actualiteiten wetgeving
14.30 - 14.40 uur pauze
14.40 - 15.40 uur inleiding mr. R.C.K. van Andel over actualiteiten formeel onteigeningsrecht
15.40 - 15.50 uur pauze
15.50 - 16.50 uur inleiding mr. A.P. van Delden over actualiteiten schadeloosstelling
16.50 - 17.00 uur vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
3

mr. R.C.K. (Carola) van Andel

Advocaat Nysingh

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Jurist grondzaken Overwater Grondbeleid Adviesbureau

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
8
november
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.