Online VBR-A Jaarvergadering: Stagnatie in de bouw

Online, real-time en interactief
  • Nu online te volgen

De jaarvergadering zal dit jaar online plaatsvinden en heeft als onderwerp “stagnatie in de bouw”.

Stagnatie lijkt actueler dan ooit. De afgelopen tijd zijn er drie belangrijke oorzaken van stagnatie in de bouw opgekomen: PAS, PFAS en Corona. Daarbij zijn drie soorten partijen betrokken: de overheid (als overheid, wet- en regelgever), de opdrachtgevers in de bouw (waaronder de overheid als opdrachtgever) en de opdrachtnemers in de bouw.

Tijdens deze jaarvergadering neemt de vereniging u mee in de juridische aspecten van stagnatie in de bouw. We besteden aandacht aan de publiekrechtelijke aspecten, die in ieder geval bij PAS en PFAS een belangrijke aanleiding zijn. We geven daarbij aandacht aan mogelijke overheidsaansprakelijkheid. We staan vervolgens stil bij de contractuele gevolgen van stagnatie en aanspraken. Wie draait er in de contractuele verhoudingen op voor de stagnatie? Zijn er wettelijke en/of contractuele aanknopingspunten om stagnatieschade te verhalen?

Vervolgens komt aan bod de in wording zijnde ‘Leidraad Vertraging en Verstoring. Voorkomen, oplossen, beslechten’. Hoe kan vertraging en verstoring worden voorkomen, hoe kunnen partijen samen tot een oplossing komen, en hoe kan, als dat niet lukt, een geschil op een bevredigende manier worden opgelost door geschilbeslechters? Ten slotte komt de figuur van de massaclaims aan de orde. Wanneer is sprake van een massaclaim, hoe kun je een massaclaim opzetten en waar moet je op letten?

Voor de vergaderstukken van de ALV, zie onze website.

Startdatum

Woensdag 18 november 2020

Tijdstip

13.00 - 17.00 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Niveau

Verdieping

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)

13.30 - 13.35 uur Opening middagprogramma door mr. Marloes Brans
13.35 - 14.15 uur Inleiding van prof. mr. Gerrit van der Veen over de publiekrechtelijke aspecten en mogelijke overheidsaansprakelijkheid voor wet en maatregelen

14.15 - 14.55 uur Inleiding van mr. Arno Jacobs over contractuele gevolgen van stagnatie en aanspraken

14.55 - 15.10 uur Pauze

15.10 - 15.50 uur Inleiding van mr. Stan Putter over de in wording zijnde ‘Leidraad Vertraging en Verstoring. Voorkomen, oplossen, beslechten’
15.50 - 16.30 uur Inleiding van prof. mr. Jeroen Kortmann en mr. drs. Branda Katan over massaclaims
16.30 - 17.00 uur Digitale paneldiscussie onder leiding van mr. Marloes Brans

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren. Indien u voldoet aan de hieronder genoemde punten, zult u een certificaat van deelname toegezonden krijgen. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

mr. M.C. (Marloes) Brans

Advocaat Houthoff

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. drs. B.M. (Branda) Katan

Advocaat bij Stibbe en fellow bij de Radboud Universiteit te Nijmegen

prof. mr. J.S. (Jeroen) Kortmann

Advocaat bij Stibbe en hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de UvA

mr. S.N.J. (Stan) Putter

Advocaat HBN Law & Tax

prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Advocaat / Partner AKD en Hoogleraar milieurecht Rijksuniversiteit Groningen
18
november
2020
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.