Online Studiemiddag Energie bij bouw- en gebiedsontwikkeling: balanceren met netcapaciteit

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

Netcapaciteit, of beter het gebrek eraan is steeds vaker een showstopper bij bouw- en gebiedsontwikkeling. De toegenomen vraag naar hernieuwbare elektriciteit en het aanbod ervan zorgen ervoor dat beperkingen moeten worden gesteld voor het invoeden en afnemen van elektriciteit. De elektriciteitsnetbeheerder heeft een belangrijke rol bij het garanderen van aansluit- en transportcapaciteit. Tijdens deze studiemiddag wordt een inleiding gegeven op de wettelijke taak van de netbeheerder en de (on)mogelijkheden om vanwege netcapaciteit beperkingen toe te staan op aangevraagde aansluit- en transportcapaciteit. Aan de orde komt bijvoorbeeld jurisprudentie over het weigeren van voldoende aansluit- en transportcapaciteit. Daarbij wordt ook ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, zoals andere (en flexibele) contractvormen, de (toekomstige) wijziging van de Netcode en het zogenaamd maatschappelijk prioriteren. Daarnaast komt de verhouding tot de Energiewet aan bod.

Tevens wordt tijdens deze studiemiddag stilgestaan bij de rol die (decentrale) overheden kunnen spelen bij netcapaciteit. Daarbij wordt ingegaan op de relatie tot de Omgevingswet en energiewetgeving. Hoe kan op de langere termijn beter worden gestuurd op netcapaciteit, bijvoorbeeld door het toepassen van flexibiliteit en het programmeren van netaansluitingen? Zo kent de provinciale omgevingsverordening Utrecht inmiddels een energietoets en zijn er ook andere initiatieven in de maak om meer integraal te sturen op beschikbare netcapaciteit.

Startdatum

Dinsdag 3 september 2024

Tijdstip

13.00 - 15.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

13.00 - 14.00 uur inleiding
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 15.15 uur inleiding

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. M. (Michelle) de Rijke

Advocaat/Partner Van der Feltz Advocaten

mr. J.J. (Jacco) Karens

Juridisch adviseur omgevingsrecht AT Osborne
3
september
2024
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.