Online Actualiteitencollege Onteigeningsrecht; wetgeving, procedure en schadeloosstelling (i.s.m de VOA) 2020

Online, real-time en interactief
Het onteigeningsrecht is continu onderhevig aan veranderingen, zowel het formele onteigeningsrecht, als het materiele onteigeningsrecht (schadeloosstelling). Daar komt bij dat binnen afzienbare termijn in werking zal treden de Aanvullingswet grondeigendom, als onderdeel van de Omgevingswet. Daarbij wordt het formele onteigeningsrecht op geheel nieuwe leest geschoeid.

Voor elke bouwrechtjurist is het van belang op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer goed geïnformeerd. De actualiteiten en capita selecta in het formele en het materiële onteigeningsrecht worden behandeld, mede in het licht van de overige instrumenten van grondbeleid.
Tijdens het college is er ruim gelegenheid voor discussie.

De bijeenkomst staat open voor iedereen, maar leden van de Vereniging voor Onteigenings-Advocaten (VOA) ontvangen 20% korting op de deelnameprijs. Indien u lid bent graag bij toelichting op de website ‘VOA’ vermelden. Iedereen dient een account aan te maken.

Startdatum

Woensdag 11 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding mr. J.F. de Groot over actualiteiten wetgeving (Aanvullingswet grondeigendom)
14.30 - 15.30 uur inleiding mr. R.C.K. van Andel over actualiteiten formeel onteigeningsrecht
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding mr. A.P. van Delden over actualiteiten schadeloosstelling
16.45 - 17.00 uur vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. R.C.K. (Carola) van Andel

Advocaat Nysingh

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Jurist grondzaken Overwater Grondbeleid Adviesbureau

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff
11
november
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.