Het grote IBR inwerkingtredingscongres Omgevingswet. De transitie naar en in het nieuwe omgevingsrecht – VOLGEBOEKT!

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Met dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is eindelijk duidelijkheid verkregen voor de uitvoeringspraktijk. De transitie naar de Omgevingswet gaat van start. De stelselwijziging gaat verstrekkende gevolgen hebben voor ruimtelijke ordening, bouw, natuur en milieu, niet op zijn minst vanwege het overgangsrecht dat bij tal van bouw- en gebiedsontwikkelingen een grote rol zal spelen. Om daarop gedegen voorbereid te worden organiseert het Instituut voor Bouwrecht het grote Inwerkingtredingscongres. Tijdens dit congres word je in plenaire sessies en workshops voorbereid op de transitie naar het nieuwe stelsel en de overgangsfase zoals die na 1 januari zijn beslag zal krijgen.

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er zijn tijdens dit congres 3 plenaire inleidingen en 3 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 40 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet.

Geef tijdens de inschrijving van je deelname op het aanmeldingsformulier bij ‘aanvullende informatie’ (verder in het bestelproces) welke drie workshops je het liefst wilt volgen.

Indelen van de workshops gaat op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:
Workshop 1: Capita selecta regulering met het omgevingsplan door prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer – VOLGEBOEKT!
Workshop 2: Veranderende rollen bevoegd gezag: gemeenteraad, B&W en omgevingsdiensten door mr. N.A. (Nienke) van Renssen
Workshop 3: Handhaving onder de Omgevingswet door mr. dr. T.N. (Thomas) Sanders
Workshop 4: Capita selecta omgevingsvergunning door mr. M.J.O. (Merel) Copier
Workshop 5: Kostenverhaal en financiële bijdragen door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman
Workshop 6: Werken met het DSO door prof. mr. J. (Jan) Struiksma en mr. J. (Jur) van der Velde

Startdatum

Vrijdag 3 november 2023

Tijdstip

9.30 - 16.15 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 595,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, Handboek Bouwen onder de Omgevingswet (2e druk) en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

250

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Congres

Rechtsgebieden
, , , , , ,

09.15 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 09.40 uur opening door dagvoorzitter mr. J. (Jaap) Hoekstra
09.40 - 10.20 uur inleiding De transitie van omgevingsplanregels na inwerkingtreding door mr. dr. D. (Daan) Korsse
10.20 - 11.00 uur inleiding Werken met bruidsschatregels door mr. D. (Daniëlle) Roelands-Franssen
11.00 - 11.15 uur pauze
11.15 - 11.55 uur inleiding Omgevingswet als vliegwiel voor energietransitie en CO2-emissiereductie? Door prof. mr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink
11.55 - 12.00 uur verplaatsen naar zaal workshopronde 1
12.00 - 13.00 uur workshopronde 1
13.00 - 14.00 uur lunchpauze
14.00 - 15.00 uur workshopronde 2
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur workshop ronde 3
16.15 - 17.00 uur afsluitende netwerkborrel

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

5

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. M.J.O. (Merel) Copier

Advocaat omgevingsrecht Hekkelman Advocaten N.V. en docent vaksectie Bestuursrecht Radboud Universiteit

prof. mr. dr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink

Advocaat / Partner AKD en bijzonder hoogleraar Energietransitie en klimaatverandering aan de VU Amsterdam

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. dr. D. (Daan) Korsse

Advocaat Soppe Gundelach advocaten te Almelo

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

mr. N.A. (Nienke) van Renssen

Juridisch adviseur Omgevingswet en raadslid Amsterdam

mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Fransen

Advocaat / Partner Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn

mr. dr. T.N. (Thomas) Sanders

Advocaat en Partner AKD, expert handhavingsrecht

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

mr. J. (Jur) van der Velde

Adviseur Omgevingswet
3
november
2023
 595,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, Handboek Bouwen onder de Omgevingswet (2e druk) en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.