Congres inwerkingtreding Omgevingswet

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Op 1 november jl. heeft de Minister van BZK laten weten dat volgens haar en de bestuurlijke partners de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 zal plaatsvinden. Ook als u tot nu toe kennisopbouw over het nieuwe stelsel hebt uitgesteld wordt het hoog tijd om u voor te gaan bereiden op het nieuwe stelsel.

Om aan de inwerkingtreding van de wet aandacht te schenken organiseert het Instituut voor Bouwrecht een Inwerkingtredingscongres Omgevingswet. Daar zal door experts uit de praktijk, wetenschap en overheid uit de doeken worden gedaan wat ons na 1 juli 2022 te wachten staat ten aanzien van de regulering van en besluitvorming in de fysieke leefomgeving, van bouwwerken tot milieu, ruimtelijke ordening of grondbeleid. Kortom, wat gaat er voor u veranderen?!

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn tijdens dit congres 4 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 50 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die voor hen het meest relevant zijn en daarbij is er nadrukkelijk ruimte voor interactie.

Geef tijdens het inschrijven van uw deelname aan het congres bij ‘aanvullende informatie’ (verder in het bestelproces) aan welke twee workshops u het liefst wilt volgen.

Indelen van de workshops gaat op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:
Workshop 1 Natuurbescherming en stikstof onder de Omgevingswet door mr. dr. R.H.W. Frins
Workshop 2 Geluid onder de omgevingswet mr. R. Benhadi
Workshop 3 Kostenverhaal en Grondeigendom door prof. dr. ir. A.G. Bregman
Workshop 4 Digitaal Stelsel Omgevingswet en het omgevingsplan door mr. M. Engelberts/mr. N. van Renssen/prof. mr. J. Struiksma
Workshop 5 Capita Selecta omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen, knip in de bouwvergunning etc. door prof. mr. B.J. SchuelerVOLGEBOEKT, u kunt zich hiervoor niet inschrijven.

Startdatum

Vrijdag 12 november 2021

Tijdstip

9.30 - 16.15 uur

Dagdelen

2

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
NOvA punten

5

Aantal deelnemers

250 (afhankelijk van Corona-maatregelen)

Niveau

Verdieping

Soort

Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden
, , , ,

09.15 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 09.40 uur opening door dagvoorzitter mr. J. Hoekstra
09.40 - 10.25 uur inleiding mr. B. Rademaker over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet: overgangstermijnen uit het Inwerkingtredings-KB en tijdelijke voorzieningen
10.25 - 11.10 uur inleiding prof. mr. A.G.A. Nijmeijer over Tijdelijk deel omgevingsplan in de transitie
11.10 - 11.25 uur pauze
11.25 - 12.10 uur inleiding mr. M.C. Brans over doorwerking van milieuregels in decentrale besluitvorming
12.10 - 12.55 uur inleiding prof. mr. H.D. Tolsma over besluitvorming en rechterlijke toetsing onder de Omgevingswet
12.55 - 14.00 uur pauze
14.00 - 15.00 uur eerste ronde workshop
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur tweede ronde workshop
16.15 - 17.00 uur afsluitende netwerkborrel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

5

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

mr. M.C. (Marloes) Brans

Advocaat Houthoff

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. drs. M. (Maarten) Engelberts

adviseur Juriplan Advies

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

mr. N. (Nienke) van Renssen

Jurist Omgevingswet Vereniging Nederlandse Gemeenten

prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

Hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder het omgevingsrecht Universiteit Utrecht en Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen
12
november
2021
 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

1 review...

5.00 / 5

5 Sterren
1
4 Sterren
0
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Zal niet getoond worden.