Studiemiddag Bouw- en gebruiksovergangsrecht: nu en straks

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Nieuw

Ruimtelijk overgangsrecht zou voor eenieder die het aangaat eenvoudig en begrijpelijk moeten zijn, maar is dat in de praktijk vaak allerminst. Het spanningsveld tussen verkregen rechten enerzijds en nieuwe regels voor de (gebouwde) omgeving anderzijds, is al lang een rijke voedingsbodem gebleken voor vele verschillende opvattingen over de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden aanspraak kan worden gemaakt op overgangsrechtelijke bescherming. Moeten oude rechten worden gerespecteerd, of moeten ze wijken voor het voortschrijdend inzicht van de overheid over het bouwen en gebruiken van onze omgeving? Zowel (gemeentelijke) overheden als de bestuursrechter hebben er vaak uiteenlopende visies over, met als gevolg een soms overvolle doos van Pandora voor de rechtzoekende.

Tijdens deze bijeenkomst gaat de auteur van het Praktijkboek Ruimtelijk overgangsrecht in op de hoofdlijnen van het bouw- en gebruiksovergangsrecht onder het huidige recht, inclusief de belangrijkste jurisprudentie die daarover verschenen is. Tevens zal een blik vooruit worden geworpen op de Omgevingswet: daarin is geen standaard overgangsrecht meer voorgeschreven, maar dat neemt niet weg dat gemeenten moeten afwegen of zij overgangsrecht in omgevingsplannen opnemen, en hoe dat moet worden vormgegeven.

Startdatum

Woensdag 21 september 2022

Tijdstip

14.00 - 17.30 uur

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 430,00excl. BTW incl. Praktijkboek Ruimtelijk overgangsrecht
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

16

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding over bouw- en gebruiksovergangsrecht onder de Wro
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding en vooruitblik op de Omgevingswet

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 100,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. H. (Hans) Koolen

Advocaat / Partner Sight Advocaten
21
september
2022
 430,00excl. BTW incl. Praktijkboek Ruimtelijk overgangsrecht

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.