Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering: 8,8

Het natuurbeschermingsrecht is en blijft belangrijk voor bouwrechtjuristen. Het is van belang om goed op de hoogte te zijn van de laatste jurisprudentie, voor advocaten, academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren verzorgt het IBR daarom een bijeenkomst waarin alle relevante recente jurisprudentie aan de orde komt.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de recente jurisprudentie behandeld over de volgende onderwerpen:

• Actualiteiten gebiedsbescherming:
– de aanwijzing van Natura 2000-gebieden
– de beschermingsregimes, waaronder de toetsing van bestemmingsplannen en omgevingsplannen
– de vergunningplicht en de uitzonderingen daarop
– het begrip significante gevolgen en de passende beoordeling
– toestemmingen voor stikstofveroorzakende activiteiten
– handhaving

• Actualiteiten soortenbescherming:
– reikwijdte van de verbodsbepalingen
– vergunningplicht en criteria voor vergunningverlening voor zover relevant voor ruimtelijke ontwikkelingen

Startdatum

Dinsdag 10 juni 2025

Tijdstip

13.30 uur - 16.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 55,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 16.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en aflsuiting

Algemene voorwaarden

 

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. J. (Janette) Verbeek

Sr. jurist Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
10
juni
2025
 405,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.