Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,6

In deze bijeenkomst wordt de recente jurisprudentie behandeld over de volgende onderwerpen:

• Actualiteiten gebiedsbescherming:
– het Natuurnetwerk Nederland
– de aanwijzing van Natura 2000-gebieden
– de beschermingsregimes, waaronder de toetsing van bestemmingsplannen
– de vergunningplicht en de uitzonderingen daarop
– het begrip significante gevolgen en de passende beoordeling
– ontwikkelingen na het PAS
– Handhaving
– beheerplannen

• Actualiteiten soortenbescherming:
– wettelijke verboden per diergroep en de rol van opzet
– ruimtelijke ontwikkelingen
– ecologisch onderzoek
– vrijstellingen, ontheffing en alternatieve toestemming (gedragscodes)

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden van zowel actuele jurisprudentie als het Natuurbeschermingsrecht, kunnen zich naast dit college ook aanmelden voor de Studieochtend Natuurbeschermingsrecht: soorten- en gebiedsbescherming. Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 23 juni 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. J. Verbeek
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. J. (Janette) Verbeek

Sr. jurist Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
23
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.