Studieochtend De prijs van het werk (VIII) (onderdeel Modulaire cursus)

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,3

De aanneemsom verandert nooit, zo wordt geleerd. Maar die aanneemsom is zelden de prijs waartegen een werk uiteindelijk moet worden afgerekend. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op prijs en meerwerk. Na het sluiten van de overeenkomst zijn er vele redenen waarom de prijs, waarvoor gedacht werd dat het werk gerealiseerd kon worden, wordt aangepast. Wat bepalen de verschillende algemene voorwaarden (UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 (en/of 2020?)) voor de verschillende bouwcontract modellen over de prijs van het werk en meerwerk, en was de keuze, achteraf bezien, dan wel zo verstandig? Wat betekent meer- en minder werk voor de eindafrekening? Welke andere vormen van bijbetaling zijn er? En wat zijn de financiële consequenties van overschrijding van afgesproken tijdstippen van tussentijdse mijlpalen of van de opleverdatum, door wie dan ook veroorzaakt? En wat is in een concrete situatie het gevolg van de dwingendrechtelijke bepaling in het BW?

Deze studieochtend is onderdeel van de Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Startdatum

Dinsdag 17 november 2020

Tijdstip

09.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. E.W.J. van Dijk
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk

Advocaat Construct Advocaten
17
november
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.