Studieochtend Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X) (onderdeel Modulaire cursus)

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,4

De aansprakelijkheid na oplevering is één van de belangrijkste thema’s in de bouwrechtspraak. De regels onder vigeur van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 (en/of 2020?) zijn niet geheel gelijkluidend en het is van belang om te onderkennen wat het eigene is aan de verschillende regels. In deze bijeenkomst worden de regels uit de doeken gedaan en geïllustreerd aan de hand van relevante (recente) rechtspraak. Daarbij zal ook stilgestaan worden bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid na oplevering.

De verschillende verzekeringen komen op hoofdlijnen aan de orde: CAR/Montage (dekking in de tijd: BT en OHT; dekkingsbegrenzers: schade aan het werk); AVB (positie t.o.v. CAR, dekkingsbegrenzers: schade aan personen en zaken); BA (adviseurs) en exoten (BOV: bouw-ontwerpverzekering).

Deze studieochtend is onderdeel van de Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Startdatum

Dinsdag 24 november 2020

Tijdstip

09.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. S.M. van de Pest
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. F.R.A. Schaaf
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. S.M. (Susanne) van de Pest

Advocaat Van der Feltz Advocaten

mr. F.R.A. (Frank) Schaaf

Advocaat Ekelmans & Meijer
24
november
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.