Online Studiemiddag Schadevergoedingsrecht in het gemene recht en het bouwrecht

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,5

Stel een aannemer is te laat met de oplevering en er is geen boetebeding: hoe berekent u de schade daarvan? Als het juist de opdrachtgever is die de vertraging veroorzaakt, wat zijn daar de gevolgen van? Stel de aannemer schiet tekort tijdens de bouw en er ontstaat schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever. Hoe aan te tonen wat de omvang van de schade is? Wat moet daar voor aangedragen worden? En wat als er meer dan een mogelijke veroorzaker van de schade in beeld is? Moeten zij beiden in rechte worden betrokken? Is dat handig? Wat als één van hen de schadevergoedingsplicht beperkt heeft? Wat is de relevantie van die exoneratie? Hoe ziet een schadestaatprocedure er uit? Hoe schat een rechter of arbiter de omvang van de schade (zie art. 6:97 BW)? Wat was ook al weer het verschil tussen abstracte en concrete schadevergoeding? Wanneer kan daar tussen gekozen worden? Hoe kunt u de geleden schade jegens de rechter of arbiter aannemelijk maken? En hoe kunt u zich er het beste tegen verweren?

Vragen van praktische aard, vragen van procesrechtelijke aard en vragen van theoretische aard. Het antwoord op al die vragen is van invloed hoe te handelen wanneer er schade is en op hoe de vordering te formuleren. Recht hebben en recht krijgen, is heel erg afhankelijk van wat er op het uur u hard gemaakt kan worden. Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer ‘bijgeschoold’ en is uw kennis van het schadevergoedingsrecht verdiept.

Startdatum

Woensdag 1 april 2020

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 405,00 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Niveau

Verdieping

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Academisch geschoolde projectleiders en – ontwikkelaars

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 15.00 uur inleiding mr. R.J.Q. Klomp over de algemene regels met betrekking tot schadevergoeding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over schadevergoedingsrecht in de bouw

Terms and Conditions

For general information and general conditions consult the program booklet or see ' General conditions '.

Cancellation conditions

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Invoicing takes place on the basis of data provided to the Institute for Construction Law. If the organization where the registered person (hereinafter: participant) works indicates that it is only possible to process invoices if they are provided with specific information, for example a (purchase) order number or obligation number, the participant must state this information when registering, and / or send it along. If, after invoicing, the information provided proves to be incorrect and / or incomplete, as a result of which the invoice must be adjusted and resent, an administration fee of € 15 excl. VAT will be charged. Go to ' General conditions ' for all Payment conditions.

4

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. R.J.Q. (René) Klomp

Juridisch adviseur Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
1
april
2020
 405,00 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.