Studiemiddag Privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,7

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

De circulaire economie is een bron van innovatie, maar heeft ook de nodige weerslag op het gebied van het privaatrecht en het bouwrecht. Kenmerkend voor een circulaire economie is namelijk dat producten (blijvend) worden hergebruikt. Hoe dat hergebruik duurzaam juridisch vorm moet worden gegeven komt in deze bijeenkomst aan bod. Ingegaan wordt op de eigendom van bouwstoffen en exclusieve gebruiksrechten op producten en onderdelen van het gehele gebouw. De eigendomsaanspraken kunnen in een circulaire economie bij de producent of ontwikkelaar blijven liggen en niet, zoals traditioneel het geval is, bij de eindgebruiker. Dit kan juridisch op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld met behulp van een lease society. Dit fenomeen roept nodige privaatrechtelijke vragen op, zoals: met welke (goederenrechtelijke) instrumenten kan het project juridisch vormgegeven worden, is het project financierbaar, zijn de rechten van alle betrokken partijen en financiers kenbaar en gewaarborgd etc.? In deze bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op deze aspecten en wordt dit thema zowel vanuit een theoretische kader als met behulp van praktische handvaten toegelicht bijv. waar moet je aan denken als je als (overheids)opdrachtgever of andersoortige initiatiefnemer circulair wil bouwen.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de hieraan voorafgaande ochtendbijeenkomst publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: omgevingsrecht en afvalstoffenrecht.

Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 17 september 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

14

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. A.J. Mes over circulair bouwen en slopen en financiering (vanuit goederenrechtelijk perspectief bezien)
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur inleiding mr. W. Runge over verschillende circulaire service modellen en financiering

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. A.J. (Arie) Mes

Kandidaat-notaris Trip Advocaten & Notarissen B.V. en buitenpromovendus Rijksuniversiteit Groningen

mr. W. (Werner) Runge

Advocaat / Partner Allen & Overy LLP
17
september
2020
 395,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.