Studiemiddag Onderhandelingen en recht

Stadskasteel Oudaen, Couwenhovezaal, Oudegracht 99 te Utrecht
  • Waardering 8,6
  • Compleet overzicht over afgebroken onderhandelingen in één middag
  • Zeer onderhoudend en leerzaam

Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst ingegaan op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de overgang van de precontractuele fase naar de contractuele fase oftewel: op de leerstukken die van belang zijn bij het antwoord op de vraag wanneer tussen partijen een overeenkomst tot stand komt. De praktijk van alle dag blijkt op dit punt een stuk weerbarstiger dan het leerstuk van aanbod en aanvaarding doet vermoeden.

Vervolgens wordt ingegaan op het leerstuk van de precontractuele fase. Tot welk moment staat het partijen nog vrij om onderhandelingen af te breken? Welke rol spelen voorbehouden daarbij en hoe kunnen de verschillende voorbehouden juridisch worden gekwalificeerd? Wat zijn de mogelijke rechtsgronden voor een vordering uit ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen en wat is de stand van zaken met betrekking tot het kunnen vorderen van kosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen? Al deze en aanpalende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan de orde, doorspekt met tal van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Startdatum

Donderdag 7 november 2019

Einddatum

Donderdag 7 november 2019

Tijdstip

13:30 - 17:00

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Couwenhovezaal, Oudegracht 99 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. M.R. (Marcel) Ruygvoorn

Advocaat Van Benthem & Keulen B.V. Honorair universitair docent contractenrecht Universiteit Utrecht
7
november
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.