Studiemiddag Meervoudige verantwoordelijkheid voor schadeomvang: de spijker op wiens kop? – wordt verplaatst

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Deze bijeenkomst zal verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Zodra deze datum bekend is, wordt de pagina aangepast. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden en dan krijgt u automatisch bericht van de nieuwe datum.

 

 

 

Geen bouwwerk komt tot stand door de activiteit of verantwoordelijkheid van slechts één persoon. Treedt schade in, dan is de vraag wie van de betrokkenen de veroorzaker(s) is of zijn, oftewel wie zijn aan te spreken. Zodra de schadeveroorzakende feiten en fouten in kaart zijn gebracht en – zoals zo vaak – blijkt dat meer dan één persoon aan de wieg van de schade staat, komt de vraag op hoe die schade te verdelen. Wie draait bijvoorbeeld voor welk deel van de schade op als een architect of constructeur een ernstige rekenfout heeft gemaakt die ten onrechte niet door de aannemer is opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest? Hier komen klassieke onderwerpen om de hoek kijken die tot het hart van het bouwcontractenrecht behoren, zoals de waarschuwingsplicht, medeaansprakelijkheid, hoofdelijkheid, eigen schuld, draagplicht, causaliteit en billijkheid. Dit kernonderwerp voor het bouwrecht is complex en opvattingen van die en gene tonen grote discussiepunten. In deze bijeenkomst wordt het onderwerp van eigen- en medeschuld belicht vanuit het gemene recht en vanuit het bouwrecht. Daarbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillen van mening. Het onderwerp is voor de praktijk van groot belang en behoort voor de bouwrecht jurist tot de dagelijkse praktijk.

Startdatum

Woensdag 3 juni 2020

Tijdstip

13.00 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

55

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur opening/bespreking hoofdlijnen prof.mr. C.E.C. Jansen (dagvoorzitter)
14.00 - 14.50 uur inleiding prof. mr. dr. A.L.M. Keirse
14.50 - 15.00 uur vragen
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.05 uur inleiding prof. mr. dr. W.H. van Boom
16.05 - 16.15 uur vragen
16.15 - 16.50 uur discussie
16.50 - 17.00 uur afsluiting door dagvoorzitter prof.mr. C.E.C. Jansen

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. mr. dr. W.H. (Willem) van Boom

Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

prof. mr. dr. A.L.M. (Anne) Keirse

Raadsheer Hof Amsterdam Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht
3
juni
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.