Studiemiddag Inleiding in het private bouwrecht

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Waardering 8,0

Het bouwrecht lijkt een lastig gebied. Ondertussen is het een mooi werkterrein. Deze praktische bijeenkomst is voor de jurist die kennis wil maken met dit juridisch terrein. Het geeft een helicopterview over het privaatrechtelijk bouwrecht. Kennis van het bouwrecht wordt niet verondersteld.

De volgende onderdelen worden behandeld: aanneming van werk in het BW en in de algemene voorwaarden in de bouw m.n. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005, de kenmerkende verschillen tussen deze twee sets algemene voorwaarden, veel voorkomende manieren om geschillen te beslechten en specifieke punten bij een particuliere opdrachtgever. Tevens wordt aandacht geschonken aan waar u op moet letten wanneer u een bouwzaak binnen krijgt. Verder is de Wet Kwaliteitsborging op 14 mei 2019 aangenomen. De wet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2021 in werking. In deze bijeenkomst wordt op deze wet ingegaan.
Concrete onderwerpen die inleidend behandeld worden: bestek, overeenkomst, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs, het weglopen van de aannemer op het werk en opzegging van de overeenkomst. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie. Mr. Frank van Cassel heeft jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage en als advocaat in bouwzaken.

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een stevige introductie in het privaatrechtelijke bouwrecht gekregen en heeft u een goed beeld van het civiele bouwrecht.

Startdatum

Dinsdag 11 februari 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, beleidsmedewerkers en niet-juristen

Niveau

Basis

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur
11
februari
2020
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.