Studiemiddag IE-rechten in het Bouwrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • VERNIEUWD

Bouwkundige ontwerpen genieten auteursrechtelijke bescherming als deze een zekere mate van oorspronkelijkheid hebben en de maker bij het maken creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar wie is de maker? In beginsel is dat degene wiens creatieve arbeid in het werk is terug te vinden. Soms echter, is er een andere rechthebbende, de opdrachtgever of eigenaar van het te bouwen object.

Maar hoe zit het dan in geval een ontwerp door meerdere ontwerpers tot stand is gekomen? Dat is een vraag die zich steeds vaker voordoet. Door het toegenomen gebruik van ontwerpen en bouwen met digitale technieken en binnen BIM-verband wordt steeds vaker in gezamenlijkheid tot ontwerpkeuzes gekomen. Wie is dan rechthebbende op het ontwerp?
Daarnaast is tegenwoordig steeds vaker sprake van transformatie van bestaande bouwwerken en worden de oorspronkelijke ontwerpen van nog levende architecten vaak ingrijpend gewijzigd. Wat betekent dat auteursrechtelijk?

Verwant aan het auteursrecht van de ontwerpende architect is de intellectuele eigendom van de software maker, wiens maatwerkontwerp gebruikt wordt bij tal van installaties. Daarnaast worden in het kader van Smart Cities steeds vaker in opdracht van de opdrachtgever allerlei nieuwe (digitale) producten ontwikkeld, waarop IE-rechten rusten. Denk aan software en de rechten daarop. Hoe zit het dan met IE-rechten? Kun je die software nog door nieuwe partijen in een later stadium van het project laten gebruiken en veranderen? Kan Open Source een goede keuze zijn? Hoe zorg je dat een opdrachtnemer (lees: de programmeur) zijn broncodes vrij geeft? En wat als de opdrachtnemer failliet gaat en de kennis in zijn organisatie zit? Hoe zit het met de rechten op data en hoe te borgen dat daar door alle partijen zorgvuldig mee om wordt gegaan en IE-rechten in beeld blijven? De privaatrechtelijk georiënteerde bouwrecht jurist dient ook van de juridische implicaties van dit onderdeel van het recht op de hoogte te zijn.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op bovenstaande vragen en daarbij wordt met name stilgestaan bij recente ontwikkelingen in het auteursrecht van de ontwerper (eerste deel) en bij het recht van de software ontwerper en rechten op data (tweede deel). Aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak, juridische aspecten van software ontwikkeling en de rechten van de opdrachtgever van architectenopdrachten en software ontwikkelingsopdrachten alsook rechten op data. Tijdens deze bijeenkomst is veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Startdatum

Woensdag 18 november 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. H. (Harry) Smeltekop

Advocaat / Partner NORD Legal LLP Docent IE, ICT en Privacyrecht
18
november
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.