Studiemiddag De ontwerpfase (V) (onderdeel Modulaire cursus)

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Erkend certificaat

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Vaak wordt bij de ontwerpfase alleen gedacht aan de rol van de architect en diens aansprakelijkheidsbeperkingen en strak vasthouden aan zijn auteursrecht. Dit doet de praktijk geen recht. De architect ontwerpt het bouwwerk, maar met zijn ontwerp alleen kan het nog niet gebouwd worden. Tal van andere adviseurs zijn nodig: denk aan de ontwerper van de constructie en de installaties. Daarmee zijn nog lang niet alle adviseurs die werken onder vigeur van de DNR 2011 in
beeld: projectmanagers, adviseurs die het BIM traject ontwikkelen etc. etc.
Wie spelen allemaal een rol en wat betekent hun verschillende betrokkenheid in de verschillende fasen van het bouwproject juridisch: ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de uitvoerende partijen en ten opzichte van de opdrachtgever? Maakt het daarbij nog uit dat er gekozen is voor een bepaald bouwcontractmodel? En wat als een adviseur een dubbelrol heeft zowel aan de zijde van de opdrachtgever, alsook in de uitvoeringsfase aan de zijde van de aannemer?

Startdatum

Dinsdag 15 oktober 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. A.M.  Ubink over het adviseursrecht, in het bijzonder in de DNR, en over de diverse rollen van de adviseurs in het bouwproces en hun bijbehorende juridische positie, ten opzichte van hun opdrachtgever en onderling
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Ubink Rijs Advocaten
15
oktober
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.