Studiemiddag Contracteren met de overheid

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag
  • Waardering 8,1
  • Lekker vlot en zakelijk

Nederland is weer volop aan het bouwen. De overheid zet groots in op de ontwikkeling van nieuwe zonneparken en windparken, terwijl ook andere grote bouwprojecten als paddenstoelen uit de grond schieten. Gemeenten, provincies en de rijksoverheid sluiten veelvuldig overeenkomsten met projectontwikkelaars over de wijze waarop deze nieuwe projecten moeten worden gerealiseerd. Het sluiten van overeenkomsten met de overheid is echter een vak apart en vereist inhoudelijke kennis van verschillende publiekrechtelijke leerstukken.

In deze bijeenkomst staat de wisselwerking tussen het privaatrecht en het publiekrecht centraal. De verschillende leerstukken worden behandeld aan de hand van ervaringen uit de praktijk en voorbeelden uit de jurisprudentie. Daarnaast zal een casus over de ontwikkeling van een nieuw zonnepark worden behandeld. Concreet wordt in deze bijeenkomst stilgestaan bij verschillende rechtsvragen die van groot belang zijn voor de rechtspraktijk.
• Kan een projectontwikkelaar vertrouwen op de toezeggingen van ambtenaren?
• Wie kan de overheid rechtsgeldig vertegenwoordigen?
• Waarom is een beroep op schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid doorgaans lastig?
• Kan de overheid na verkiezingen of een beleidswijziging afwijken van een reeds gesloten overeenkomst?
• Hoe wordt in de praktijk omgegaan met de leerstukken van het publiek domein of de doorkruisingsleer?

Deze bijeenkomst laat zien dat kennis van het publiekrecht veelal onmisbaar is voor het tot stand brengen van een rechtsgeldige overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de overheid. Uw kennis op deze gebieden wordt bijgespijkerd en opgefrist.

Startdatum

Woensdag 30 oktober 2019

Einddatum

Woensdag 30 oktober 2019

Tijdstip

13:30 - 17:00

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

DDD

Ja

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. B. (Bart) Vis

Advocaat Norton Rose Fulbright LLP
30
oktober
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.