Studiemiddag Anders aanbesteden en contracteren van geïntegreerde bouwprojecten (VERPLAATST naar 30 juni 2020)

  • Vernieuwd

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 30 juni 2020. Indien u interesse heeft dan kunt u zich via de volgende link aanmelden voor de bijeenkomst op 30 juni 2020.

Startdatum

Donderdag 19 maart 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren, Advocatuur

NOvA punten

4

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.15 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen en mr. A.M.B. Chao over de aanleiding en noodzaak tot nieuwe (of herziening van bestaande) oplossingsrichtingen: observaties, Marktvisie en Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat
14.15 - 15.00 uur inleiding mr. A.M.B. Chao en prof. mr. C.E.C. Jansen over oplossingsrichtingen: introductie, algemene toelichting, schets van diverse oplossingsrichtingen op hoofdlijnen, contractkeuze, vragen die opkomen
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.30 uur inleiding mr. A.M.B. Chao over het ‘gewone’ bouwteam & bouwteam UAV-GC: introductie, toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
16:30 - 17.30 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over de andere oplossingsrichtingen: herziening UAV-GC, project alliantie, twee-fasen-proces: toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat Simmons & Simmons LLP

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts
19
maart
2020
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.