Online Studiemiddag Aansprakelijkheid voor bouwfouten – Forensic Engineering

Online real-time en interactief
  • Vernieuwd

Fouten bij bouwprojecten kunnen, met name als het om fouten inzake constructieve veiligheid gaat, ernstige gevolgen hebben. Het gebeurt met enige regelmaat dat, als gevolg van deze fouten, gebouwen beschadigen of instorten. Het is vaak niet eenvoudig om vast te stellen wie aansprakelijk is voor de gebreken. Dit heeft te maken met de juridische kant van de zaak: er zijn altijd veel partijen betrokken bij bouwwerken. Het heeft ook te maken met de technische kant van de zaak: eerst moet vaststaan waar de fout technisch gesproken, is gemaakt.

De jurist kan het hier niet stellen zonder de technische inbreng. Het hoort dan ook typisch tot het vak van bouwrecht om ook van de technische kant kaas gegeten te hebben. Met betrekking tot dit onderwerp wordt van ‘forensic engineering’ gesproken, dat gezien kan worden als een doorontwikkeling van het “standaard” schadeonderzoek.

De actualiteit van dit onderwerp komt vrijwel dagelijks op ons af kijkend naar de dagelijkse pers. Ook bij kleinere bouwfouten of minder spectaculaire bouwfouten speelt dit onderwerp steeds weer.

U wordt meegenomen in de civielrechtelijke en de bestuursrechtelijke aspecten van deze bouwfouten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de beperkingen daarvan:
• Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp- en bouwfouten in de verschillende contractvormen?
• Welke rol speelt de waarschuwingsplicht van de aannemer?
• Hoe wordt de aansprakelijkheid in de gebruikelijke algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) beperkt, niet alleen in hoogte, maar ook in soort en in duur?
• Welke rol speelt het Bouwbesluit 2012?
• Welke vragen spelen technisch?
• Waarin onderscheidt forensic engineering zich van standaard schadeonderzoek?
• Hoe zet je een onderzoek op volgens de methodiek van forensic engineering?
• Hoe presenteer je de resultaten van een dergelijk onderzoek?

Tot slot zullen de inleiders met u kijken naar de mogelijkheden om bouwfouten en de aansprakelijkheid daarvoor zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zal in dit kader aandacht worden besteed aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Startdatum

Dinsdag 9 juni 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren, Advocatuur

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, , ,

13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

ir. H. (Huibert) Borsje

Forensisch ingenieur TNO

mr. M.A. (Mark) Moolhuizen

Advocaat / Partner Van Doorne
9
juni
2020
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.