Studiedag Kernproblemen en recente rechtspraak UAV-GC 2005

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,3

In het licht van de relatie tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer

Na ruim tien jaar rechtspraak is een scherper beeld ontstaan van de risicoverdeling in Design & Build contracten. Opdrachtgevers en aannemers blijken toch vaak nog sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden, dit leidt tot vragen bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft de Wet Kwaliteitsborging daarop, met name ten aanzien van de waarschuwingsplicht, de oplevering en de dossiervorming? Daarnaast lijkt een aantal kernproblemen maar moeilijk te kunnen worden opgelost. Wat is er in dat opzicht te verwachten van de herziening van de UAV-GC 2005? Of is voor sommige problemen een andere contractvorm vereist? En wat is de positie van de onderaannemer in een UAV-GC 2005 project?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de uitgangspunten en met de nadruk op de meest recente rechtspraak.
In geval de nieuwe UAV-GC 2005 voor de bijeenkomst wordt vastgesteld, dan zal in de cursus de nieuwe UAV-GC 2005 centraal staan.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• hoe ver gaat de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer?
• waar ligt het risico voor onvoorzienbare ontwikkelingen/kosten?
• welke verantwoordelijkheid draagt de onderaannemer?
• wanneer heeft een aannemer recht op meerwerk?
• de oplevering en de relatie met de Wet Kwaliteitsborging;
• welke verantwoordelijkheid draagt de aannemer bij het onderhoud?

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Indien u geen exemplaar van de UAV-GC 2005 heeft, dan kunt u dit – indien u dit zelf wilt – bestellen bij CROW. Deze zit niet in de prijs inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 22 april 2021

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 45,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Rechtsgebieden
, ,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.15 uur algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker
10.15 - 11.15 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over ontwerpverantwoordelijkheden
van opdrachtgever en opdrachtnemer en de gevolgen van onjuiste en onvolledige gegevens
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging en dossiervorming onder de Wet Kwaliteitsborging
12.15 - 12.45 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over onderaanneming
12.45 - 13.45 uur lunch
13.45 - 14.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en overige aanspraken
14.45 - 15.30 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over bodemgesteldheid en andere raakvlakken
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over onderhoudscontracten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

6

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist Juridisch Management Nederland B.V. Docent Bouwrecht

mr. B. (Bert) van der Zijpp

Advocaat Rozemond Advocaten
22
april
2021
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.