Studiedag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht
  • Waardering 7,6
  • Vernieuwend onderwerp
  • Blik op de toekomst
  • Lastig onderwerp voor juristen praktisch vertaald
  • Goed op niveau en interactief

Bouwen met BIM wordt steeds vaker toegepast in de praktijk en ook steeds vaker wordt door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model of BIM-data. Gedurende deze bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij de vele verschijningsvormen van BIM in de praktijk, daarna wordt ingegaan op een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Aan bod komen onder andere het contractuele kader en wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de BIM-component in de contractfase, waarbij ook wordt stilgestaan bij thans beschikbare BIM protocollen en andere vormen van BIM afspraken. Uitdrukkelijk wordt ingegaan op de juridische aspecten van werken met Visi en het leerstuk van de waarschuwingsplicht toegepast op werken met BIM.

In het tweede deel wordt bijzondere aandacht besteed aan aspecten met betrekking tot intellectuele eigendom (octrooi- en auteursrecht) en ICT-rechten met betrekking tot BIM.

Architectonische ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd indien ze een zekere mate van oorspronkelijkheid hebben en de maker bij het ontwerpen creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar wie is de maker? Dat is de, in opdracht van een eindgebruiker, werkende architect. Maar: het is ook de architect die in verschillende samenwerkingsverbanden aan het ontwerp kan werken met andere partijen. Met de mogelijkheid tot steeds verdergaande integratie van ontwerp en uitvoering door werken met BIM, ontstaan ook nieuwe vragen met betrekking tot het auteursrecht op het ontwerp.
De wereld van het ontwerpen is, met andere woorden veelkleurig. Wat is de inhoud van het auteursrecht van de ontwerper in deze veranderende wereld? Leidt BIM tot gedeelde auteursrechten? Tevens van belang is het databankenrecht. Wordt met BIM een databank gecreëerd of wordt gebruik gemaakt van objectbibliotheken. Ook ICT rechten spelen een rol. Wanneer bijvoorbeeld een hosting provider, op wiens server modellen en ontwerpen zijn opgeslagen, in staat van faillissement komt te verkeren.

Tijdens deze bijeenkomst is ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Startdatum

Donderdag 26 september 2019

Einddatum

Donderdag 26 september 2019

Tijdstip

09.00 - 17:00

Locatie

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht

Prijs
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Aantal deelnemers

34

DDD

Ja

Rechtsgebieden
, ,

08.30 - 09.00 uur ontvangst

09.00 - 10.30 uur algemene inleiding mr. dr. E.M. Bruggeman over wat is BIM, de juridische aspecten en BIM

10.30 - 10.45 uur pauze

10.45 - 12.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie

12.30 - 13.30 uur lunch

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. H. Smeltekop over ICT en IE-rechten binnen BIM, bepalingen in nationaal BIM

protocol en het uitvoeringsplan

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Interim directeur Instituut voor Bouwrecht

mr. H. (Harry) Smeltekop

Advocaat / Partner NORD Legal LLP Docent IE, ICT en Privacyrecht
26
september
2019
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.