Online Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,3

Ketensamenwerking is inmiddels een bekend begrip geworden en niet alleen in de bouw. Partijen zien steeds meer de voordelen van contracten die heldere afspraken tussen partijen stevig vastleggen maar voldoende ruimte laten voor vertrouwen in een hoofdrol. En dat is precies de insteek van de Modelcontracten Ketensamenwerking.

Tijdens deze bijeenkomst leert u de grondbeginselen van het projectoverstijgend samenwerken kennen zoals deze zijn vastgelegd in de Modelcontracten Ketensamenwerking. Mr. Bettina Hertstein heeft de modelcontracten opgesteld niet vanuit een bestaand bouwmodelcontract, maar vanuit de wens van partijen in de bouw om meer grip te hebben op het contracteringsproces en zodoende de gewenste meerwaarde te creëren. Inmiddels kan zij bogen op een jarenlange ervaring in het gebruik van deze contracten in de praktijk. Ter verduidelijking van de bijzondere plaats die deze modelcontracten innemen wordt een kleine uitstap naar de overige ontwikkelingen op samenwerkingsgebied gemaakt.

U krijgt concrete handvatten om zelf met het contracteren van ketensamenwerking te gaan starten. Natuurlijk krijgt u tips om valkuilen te vermijden. En ja, die zijn er ook bij ketensamenwerking!

Startdatum

Dinsdag 13 april 2021

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 190,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, medewerkers corporaties en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

14.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

2

mr. B.E. (Bettina) Hertstein

Jurist Het BouwRechtBedrijf
13
april
2021
 190,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.