Online Studiemiddag Arbitrage in de bouw

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

De meeste bouwcontracten kennen een geschillenregeling waarin wordt geregeld aan welke instantie partijen hun eventuele geschillen zullen voorleggen. Niet zelden wordt in die geschillenregeling gekozen voor een afwijking van de in de UAV 2012 of UAV-GC 2005 voorgeschreven clausule. Dit leidt tot vragen, zoals: welke voor- en nadelen heeft die keuze? Welke factoren zijn van belang voor een weloverwogen keuze geschillen te laten beslechten in arbitrage dan wel geschillen voor te leggen aan de burgerlijke rechter? Welke invloed heeft de keuze van een instantie op de uitvoering van de opdracht?

Tijdens deze bijeenkomst komen naast en ter beantwoording van bovenstaande vragen de ‘ins en outs’ van bouwarbitrage aan bod alsook andere vormen van geschillenbeslechting, zoals de werking van de Advies Raad (ook wel: Raad van Deskundigen genoemd), het Fast Track Bindend Advies en andere bindend adviesprocedures. Verder komen de procesrechtelijke kanten van bouwrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de complicaties bij toepassing van het leerstuk van hoofdelijke en mede-aansprakelijkheid dan wel eigen schuld van betrokkenen partijen (artikel 6:101 en 102 BW) en de vraag hoe je voorkomt dat partijen bij verschillende instanties/gerechten moeten procederen met het risico op tegenstrijdige uitspraken.

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt ten slotte aandacht besteed aan rechtsmiddelen tegen arbitrale vonnissen: aanvulling, rectificatie en vernietiging. Hoe zat het ook al weer?

Van deelnemers aan deze cursus wordt verondersteld dat zij enige kennis hebben van de UAV 2012 en/of UAV-GC 2005.

Startdatum

Donderdag 21 januari 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren (met kennis van de UAV 2012 en UAV GC-2005)

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding door mr. B.M.H.C. Le Haen-de Croon over contractuele aspecten van arbitrage
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur inleiding door mr. G.J. Huith over processuele aspecten van arbitrage
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. B.M.H.C. (Birgit) le Haen-de Croon

Advocaat Croon Advocaten N.V.

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat Croon Advocaten
21
januari
2021
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.