Modulaire Cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII)

Utrecht
  • Casus gericht
  • Belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijke bouwrecht worden behanddeld

In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. Casus onderwijs is een beproefde didactische methode, waar alle juristen mee opgeleid zijn. In deze cursus wordt deze methode nu ook postacademisch toegepast. Kennis wordt zo inzichtelijker en beklijft beter.

In deze cursus volgt u het ontwerp van de juridische vormgeving van een bouwproces en alle daarop volgende fasen van ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering, afgesloten met een gang naar de rechter of de arbiter. Na afloop, ook van ieder deel op zich, zit u weer goed in de regelgeving en bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting (o.b.v. Drie Dagdelen Deal).

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:
19 sept De contracteringsstrategie (I)
3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)
3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)
15 okt Back-to-back contracten (IV)
15 okt De ontwerpfase (V)
29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)
29 okt Tijd (VII)
12 nov De prijs van het werk (VIII)
12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)
19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)
19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)
26 nov Geschilbeslechting (XII)

Startdatum

Donderdag 19 september 2019

Einddatum

Dinsdag 26 november 2019

Dagdelen

12

Locatie

Utrecht

Prijs
 3.996,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 300,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

Ieder onderwerp heeft zijn eigen programmatijden en locatie.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

36
19
september
2019
 3.996,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.