Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot gebruiksfase (I t/m XII)

Utrecht
  • Casus gericht
  • Belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijke bouwrecht worden behanddeld

In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. Casusonderwijs is een beproefde didactische methode, waar alle juristen mee opgeleid zijn. In deze cursus wordt deze methode nu ook postacademisch toegepast. Kennis wordt zo inzichtelijker en beklijft beter.

In deze cursus volgt u het ontwerp van de juridische vormgeving van een bouwproces en alle daarop volgende fasen van ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering, afgesloten met een gang naar de rechter of de arbiter. Na afloop van de gehele cursus, maar ook na het volgen van een afzonderlijk dagdeel, bent u weer goed doordrongen van de juridische kaders en mogelijkheden en weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen goed afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:

22 sept   De contracteringsstrategie (I)
29 sept   De keus van de samenwerkingsvorm (II)
29 sept   De keus van het bouwcontractmodel (III)
27 okt     De ontwerpfase (IV)
27 okt     Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming (V)
10 nov    De verplichtingen van de aannemer (VI)
10 nov    Bouwtijd en vertraging (VII)
17 nov    De prijs van het werk (VIII)
17 nov    Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)
24 nov    Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)
24 nov    Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)
1 dec      Geschilbeslechting (XII)

 

Startdatum

Dinsdag 22 september 2020

Einddatum

Dinsdag 1 december 2020

Dagdelen

12

Locatie

Utrecht

Prijs
 3.996,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 300,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

Ieder onderwerp heeft zijn eigen programmatijden en locatie.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden

36
22
september
2020
 3.996,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.