Studiemiddag Geschilbeslechting (XII) (onderdeel Modulaire cursus)

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Erkend certificaat

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Een bouwproject is in beginsel ten einde met de realisatie. Maar de juridische problemen kunnen partijen nog lang daarna bezighouden. Juridische problemen hoeven evenwel niet zo ver te komen. Er zijn tal van methoden om te voorkomen dat een geschil zo escaleert dat de rechter of de arbiter erbij gehaald moet worden. Welke mogelijkheden zijn er tijdens het bouwproces om te voorkomen dat problemen uit de hand lopen? En als ze dan onverhoopt uit de hand lopen: wat is dan het beste forum? Over deze keuzen moet ook in de ontwerpfase van het hele bouwproject nagedacht worden.

Startdatum

Dinsdag 26 november 2019

Tijdstip

16.00 - 19.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 410,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. (warme) snack en bouillon
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 17.30 uur inleiding mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck
17.30 - 17.45 uur pauze met een (warme) snack en bouillon
17.45 - 19.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
26
november
2019
 410,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. (warme) snack en bouillon

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.