Online Cursus Wijzigingen van het BW door de Wet Kwaliteitsborging

Online, real-time en interactief
  • Waardering 7,9

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Met de invoering van deze wet is sprake van een stelselwijziging die grote gevolgen zal hebben voor de wijze waarop aannemers, opdrachtgevers en het bevoegd gezag te werk gaan.
Naast de stelselwijziging wordt een vijftal wijzingen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd die samenhangen met die veranderende rollen van partijen.

In deze bijeenkomst komen de wijziging van de aansprakelijkheid van de aannemer (art. 7:758 lid 4 BW), de wijziging van de waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW), de invoering van het opleverdossier (art. 7:757a BW), de nieuwe informatieplicht rond financiële zekerheid voor consumentenopdrachten (art. 7:765a BW) en de (kleine) wijziging van de 5%-regel voor consumenten (art. 7:768 BW) aan de orde.

Deelnemers die ook interesse hebben in andere aspecten van de Wet kwaliteitsborging kunnen op 20 juni 2023 online deelnemen aan de cursus Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – de publiekrechtelijke aspecten. Peter de Haan zal dieper op deze materie ingaan.

Startdatum

Dinsdag 20 juni 2023

Tijdstip

11.15 - 12.15 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 130,00excl. BTW incl. Cahier Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (ad € 32,50)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

1

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

11.15 - 12.15 uur inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
1

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft
20
juni
2023
 130,00excl. BTW incl. Cahier Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (ad € 32,50)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.