Studiemiddag Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten in het bouwrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,4

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de precontractuele mededelings- en informatieplicht, maar ook de buiten- of precontractuele waarschuwingsplicht komt aan bod.

Het algemene recht komt deze studiemiddag eerst aan bod. Wat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de informatie- mededelings- en waarschuwingsplichten en van welke rechtspraak dient ook de bouwrechtjurist kennis te hebben? Aan de hand van relevante rechtspraak wordt uiteengezet wanneer (contracts)partijen gehouden zijn tot informatievergaring en/of -verstrekking. Ook processuele kwesties komen aan de orde, zoals de verdeling van de bewijslast en de vraag hoe partijen de correcte naleving van een mededelingsplicht kunnen bewijzen.

In het tweede deel wordt het onderwerp uitgediept voor het bouwcontractenrecht: welke informatie- en mededelingsverplichtingen zijn opgenomen in de bekende algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011) en Titel 12 van Boek 7 van het BW en wat leert recente rechtspraak op dit gebied? Wat is de reikwijdte van de precontractuele waarschuwingsplicht en de waarschuwingsplicht tijdens aanbestedingen? Hoe zit het met de informatieplicht in het geval van onvoorziene omstandigheden? Wat moet medegedeeld worden als een partij zich op bepaalde rechten beroept? Wanneer wordt een mededeling vereist om een bepaald recht uit te kunnen oefenen, bijv. de mededelingsplicht in relatie tot meerwerk en de meldingsplicht in het kader van een beroep op termijnverlenging? Wat betekenen de specifieke bepalingen naast de waarschuwingsplicht inzake fouten in stukken afkomstig van de opdrachtgever, zoals in par. 6 lid 14 UAV 2012 vorm is gegeven? Tot slot komt ook de wijziging van art. 7:754 BW bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan bod.

Wellicht is de Studieochtend over Ontwerpverantwoordelijkheid op deze dag ook interessant voor u. Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 28 september 2023

Tijdstip

13.30 uur - 17.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 – 13.30 uur ontvangst
13.30 – 15.30 uur inleiding prof. mr. dr. K.J.O. Jansen over informatie- en mededelingsplichten in het algemene verbintenissenrecht
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur inleiding mr. W.M.J.M. Heijltjes over informatie- en mededelingsplichten in het bouwcontractenrecht

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

prof. mr. dr. K.J.O. (Kasper) Jansen

Hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht bij Erasmus School of Law

mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes

Advocaat Heijltjes Advocaten
28
september
2023
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.