Vertraging & Verstoring in de Bouw: seminar ter gelegenheid van de uitreiking van de 1e exemplaren van de Leidraad

KIVI, Prinsessengracht 23 te Den Haag
  • Nieuw

De redactie van de Leidraad Vertraging & Verstoring in de Bouw is verheugd de eerste exemplaren van de Leidraad uit te mogen reiken aan de voorzitters van Bouwend Nederland en Techniek Nederland.

Tijdens het seminar delen de voorzitters van Bouwend Nederland en Techniek Nederland ervaringen over vertraging en verstoring vanuit de door hen vertegenwoordigde achterbannen. Tevens vindt een paneldiscussie over het vertraging en verstoring in het algemeen plaats, en hoe de Leidraad behulpzaam kan zijn bij het voorkomen, klein houden, oplossen dan wel het beslechten van vertragings- en verstoringsclaims.

Startdatum

Dinsdag 30 augustus 2022

Tijdstip

15:00 - 17:15 uur

Dagdelen

1

Locatie

KIVI, Prinsessengracht 23 te Den Haag

Prijs
 50,00excl. BTW en incl. digitale Leidraad Vertraging & Verstoring in de Bouw (link wordt t.z.t. beschikbaar gesteld)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, contractmanagers, juridische professionals en juristen en (bouw)inkopers bij de overheid

Niveau

Verdieping

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

14:30 - 15:00 uur ontvangst
15:00 - 15:15 uur inleiding door Stan Putter
15:15 - 15:25 uur conflictsituaties en vertraging en verstoring in de civiele aannemerij door Lennard Heij
15:25 - 15:35 uur conflictsituaties en vertraging en verstoring in de technische aannemerij door Doekle Terpstra
15:35 - 15:45 uur overhandiging van de 1e exemplaren van de Leidraad
15:45 - 17:15 uur paneldiscussie onder leiding van Evelien Bruggeman, met o.m. Reina Weening, Arent van Wassenaer, Rob Hoefnagels en Jouke van der Schors
17:15 - 18:00 uur borrel

Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven.

De deelnamekosten zijn beperkt, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party! Annuleringen kunnen tot en met 15 augustus 2022 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan worden kosten in rekening gebracht.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.  

http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

L. (Lennard) Heij

Bestuurslid Bouwend Nederland / Directeur BAM Infra B.V.

mr. R.H.M. (Rob) Hoefnagels

Bedrijfsjurist

mr. S.N.J. (Stan) Putter

Voorzitter Dutch Arbitration Association, Advocaat / Partner Smallegange N.V.

drs. J.C. (Jouke) van der Schors

Directeur Vijverberg / Deskundige bouwvertraging

D. (Doekle) Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.

mr. R.E. (Reina) Weening

Sr. raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / Bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage in bouwgeschillen
30
augustus
2022
 50,00excl. BTW en incl. digitale Leidraad Vertraging & Verstoring in de Bouw (link wordt t.z.t. beschikbaar gesteld)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.