Studiemiddag Vertraging en verstoring in de bouw: samenloop van vertragingsomstandigheden en de leidraad vertraging en verstoring

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,2

Vertraging in de oplevering van een bouwproject leidt tot één van de meest voorkomende discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Vragen die daarbij steeds aan de orde komen zijn: welke vertragingsoorzaken hebben zich feitelijk voorgedaan, hoe raken deze aan het kritieke pad van de planning en in hoeverre hebben zij daadwerkelijk vertraging veroorzaakt op dat kritieke pad, en vervolgens geresulteerd in een latere oplevering? En wat als er gelijktijdig vertragingen zijn opgetreden die deels zijn veroorzaakt door de aannemer en deels door de opdrachtgever?

De Leidraad Vertraging en Verstoring (openbaar gemaakt op 30 augustus 2022 te Den Haag) beoogt eraan bij te dragen dat partijen de gevolgen van vertraging en verstoring in onderling overleg vaststellen en dat eventuele geschillen over vertraging en verstoring op een voor beide partijen bevredigende wijze kunnen worden opgelost.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de omgang met vertraging tijdens de uitvoering van een bouwproject en achteraf. Hoe moet vertraging op het kritieke pad worden onderbouwd en wat mag daarbij van de aannemer en de opdrachtgever worden verwacht? Hoe dient te worden omgegaan met complicaties die hierbij kunnen optreden, zoals het ontbreken van geactualiseerde planningen en het achteraf moeten reconstrueren van een aanspraak op termijnverlenging? Verder wordt onder meer aandacht besteed aan de omgang met samenloop van vertragingsoorzaken voor rekening van opdrachtgever en voor rekening van aannemer, de vrije ruimte (float) in de planning, versnellingsmaatregelen en de instrumenten die voorhanden zijn om vertraging op het kritieke pad inzichtelijk te maken. Hierbij komt ook de Leidraad Vertraging en Verstoring aan de orde. Ook wordt gekeken naar de lessen die we kunnen leren van ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de VS, waar het leerstuk vertraging in de bouw al veel verder tot ontwikkeling is gekomen. Internationaal beschikbare handreikingen voor de analyse van vertraging in de bouw, zoals het Delay and Disruption Protocol van de Britse Society of Construction Law (SCL) en de Recommended Practices van de American Association of Cost Engineers (AACE), komen daarbij aan de orde.

Startdatum

Dinsdag 26 september 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 412,50excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. Leidraad Vertraging en Verstoring - Voorkomen, oplossen en beslechten
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. M.R. van Rijckevorsel
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. J.W.A. Meesters
16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 82,50 excl. BTW aan annuleringskosten en incl. Leidraad Vertraging en verstoring in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper Nederland N.V.

mr. M.R. (Michael) van Rijckevorsel

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
26
september
2023
 412,50excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. Leidraad Vertraging en Verstoring - Voorkomen, oplossen en beslechten

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.