Studiedag UAV-GC 2005. Rechtspraak, herziening 2022 en UAV-GC als onderlegger voor een twee-fasencontract

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de uitgangspunten en met de nadruk op de meest recente rechtspraak.

Op dit moment speelt een tweetal ontwikkelingen op het gebied van de UAV-GC, die op de studiedag centraal zullen staan.
De eerste is natuurlijk dat in het voorjaar van 2021 een concept van een nieuwe UAV-GC door CROW ter visie is gelegd. Op dit moment is niet zeker of op het moment dat deze bijeenkomst wordt gehouden, al definitief overeenstemming is bereikt over een nieuwe UAV-GC.
De tweede ontwikkeling is het steeds breder gedragen inzicht dat het zinvol is een geïntegreerd contract zoals de UAV-GC niet in zijn geheel in een keer aan te besteden, maar door de aannemer in twee fasen te laten uitvoeren. Veelal worden de UAV-GC daarvoor als raamwerk gebruikt. Welke gevolgen heeft dat voor de rechten en verplichtingen van partijen?

In geval de nieuwe UAV-GC 2005 voor de bijeenkomst worden vastgesteld, dan zullen in deze bijeenkomst de nieuwe UAV-GC 202? centraal staan. Uiteraard komen dan de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de UAV-GC 2005 aan de orde. Zo dat niet het geval is, zal het concept uitgebreid worden besproken en becommentarieerd. Ook wanneer er nog geen definitieve tekst is, zal de stand van zaken worden behandeld.

Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:
• Inhoud concept UAV-GC dan wel definitief vastgestelde UAV-GC 202? en de belangrijkste verschillen met de UAV-GC 2005
• De uitvoering van een UAV-GC contract in twee fasen
• Recente rechtspraak
• Onvoorziene omstandigheden (Corona, extreme prijsstijgingen)
• Kwaliteitsborging
• Wijzigingen
• Gevolgen Wet Kwaliteitsborging voor de bouw
• Meerjarig onderhoud

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Indien u geen exemplaar van de UAV-GC 2005 heeft, dan kunt u dit – indien u dit zelf wilt – bestellen bij CROW. Deze zit niet in de prijs inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 7 april 2022

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 45,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.30 uur algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker over herziening UAV-GC en de relatie tussen UAV-GC, bouwteamovereenkomsten en twee fasen-contracten
10.30 - 11.15 uur inleiding mr. mr. W.J.M. Herber over verplichtingen opdrachtgever en opdrachtnemer
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.30 uur vervolg inleiding mr. W.J.M. Herber over informatieverstrekking rondom de aanbesteding waaronder de bodemgesteldheid

12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 14.30 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en overige aanspraken
14.30 - 15.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging en dossiervorming onder de Wet Kwaliteitsborging
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering, onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over meerjarig onderhoud/LCC
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 105,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist Juridisch Management Nederland B.V. en docent Bouwrecht

mr. B. (Bert) van der Zijpp

Advocaat Rozemond Advocaten
7
april
2022
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.