Studiemiddag Projectfinanciering

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 8,3

In deze bijeenkomst wordt het systeem van projectfinanciering behandeld. Dit systeem is en wordt op grote schaal toegepast door de Rijksoverheid bij infrastructuurprojecten en huisvestingprojecten (DBFM(O) –projecten) alsook bij windparken, duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld waste to chemical) en data centers.

De bijeenkomst is niet alleen relevant voor nieuwe projecten, maar ook voor op dit moment al lopende projecten in Nederland.

Kenmerkend voor projectfinanciering is de combinatie van financieringsovereenkomsten en geïntegreerde bouwcontracten. De onderliggende principes van dit systeem worden behandeld, zoals: het leveren van een dienst in plaats van het realiseren van een project, de balans tussen investering en onderhoud, de tucht van de banken, de werking van de financieringsovereenkomsten en de wijze waarop het bouwcontract is verweven met de financieringsovereenkomst. Speciale aandacht zal worden besteed aan de risicoverdeling tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever en het back-to-back contracteren door de keten van contracten.

De bijeenkomst is mede interessant voor de meer traditionele bouwrechtjuristen. Dit omdat verschillende principes die worden toegepast bij projectfinanciering ook gebuikt (kunnen) worden bij geïntegreerde bouwcontracten zonder private financiering.

Startdatum

Woensdag 5 oktober 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

25

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. I. (Ingmar) de Groot

Advocaat / Partner Stibbe B.V.

mr. D.C. (David) Orobio de Castro

Advocaat / Partner Stibbe B.V.
5
oktober
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.