Studiemiddag Onderaanneming

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Het komt in de bouwpraktijk vaak voor dat bij aanneming van werk degene die het initiatief neemt om een werk tot stand te brengen (de hoofdaannemer), de uitvoering daarvan integraal aan één aannemer opdraagt, en deze aannemer vervolgens een of meer onderdelen van het werk aan een of meer derden (onderaannemers) in onderaanneming uitbesteedt.

De hoofdaannemer heeft dan als het ware een ‘dubbelrol, hij is zowel opdrachtnemer (het totale werk) als opdrachtgever (de uitbestede onderdelen).
Dit kan in de praktijk vragen oproepen die in deze bijeenkomst worden besproken.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst onder andere aan de orde komen zijn:
wat is het karakter van de overeenkomst tussen hoofaannemer en onderaannemer, welke algemene voor waarden worden veelal van toepassing verklaard, wat als sprake is van een voorgeschreven onderaannemer, hoe zitten back-to-back-regelingen in elkaar en hoe zit het met de aansprakelijkheidsverdeling, het leerstuk eigen schuld, de waarschuwingsplicht en de toerekening van kennis van de onderaannemer aan de hoofdaannemer?

Startdatum

Dinsdag 28 november 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding
16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

mr. T. (Thijs) van der Meeren

Advocaat Heijltjes Advocaten
28
november
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.