Studiemiddag Het risico van bouwen: het belang van verzekeringen voor de bouw

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • NIEUW

In iedere fase die een bouwwerk doorloopt, zowel precontractueel, contractueel als post-contractueel, zijn risico’s voor betrokkenen aanwezig. De verzekeringsovereenkomst is een instrument dat gebruikt kan worden om die risico’s af te dekken.

Risico’s in de bouw hebben een brede juridische dimensie: contractueel maar ook buitencontractueel. Wie in dat krachtenveld werkt met (of in aanraking komt met) de verzekeringsovereenkomst als instrument om die risico’s af te dekken zal bovendien zien dat er een wisselwerking mogelijk is tussen de bouwkant en de verzekeringskant.

Die verzekeringsovereenkomst heeft, net als het bouw(contracten)recht zelf, ontwikkelingen doorgemaakt. Naast oude bekenden (zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de Construction allrisk (CAR) verzekering) zijn nieuwe producten geïntroduceerd, zoals de Bouw Ontwerp Verzekering (BOV) of de Ontwerpaansprakelijkheid Voor Opdrachtgevers (OVO).

Kennis van de verzekeringsrechtelijke dimensie in alle fases van een bouwproject kan behulpzaam zijn bij een goede afwikkeling c.q. bij het uitzetten van een verstandige juridische koers!

Startdatum

Dinsdag 18 maart 2025

Tijdstip

13.30 - 17.00

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst 
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A. (Arthur) Hedeman

Advocaat Lauxtermann Advocaten
18
maart
2025
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.