Studiemiddag Alternatieve Geschillenbeslechting: wat is ‘best for project’?

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag
  • Waardering 8,1

Verschillen van inzicht doen zich bij de realisatie van bouwprojecten veelvuldig voor. In de bouwpraktijk bestaat grote behoefte aan methoden om die verschillen van inzicht en de mogelijke gevolgen daarvan te beheersen, zodat wordt voorkomen dat zij de verdere realisatie van het project als het ware verlammen. Deze methoden zouden de spoedige voortgang van het project juist moeten bevorderen.

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij genoemde methoden van het oplossen van verschillen van inzicht, althans beslechten van conflicten waarbij de voortgang van het project centraal staat. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer de onlangs gelanceerde zienswijze-methode toegelicht, de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsook methoden die meer in de internationale praktijk worden gehanteerd en waarmee vergelijkbare doelen worden beoogd.

Startdatum

Woensdag 13 oktober 2021

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur|Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren|niet-juristen die op directieniveau of inkoop- en contractmanagementniveau werkzaam zijn bij bouwbedrijven

NOvA punten

4

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 13:45 uur opening mr. S.N.J. Putter (dagvoorzitter)
13.45 - 14.45 uur inleiding mr. A.G.J. van Wassenaer en mr. ing. J.J. van de Vijver over de zienswijze-methode van Presolve: toelichting en ervaringen
14.45 - 15.45 uur inleiding mr. M. Niesen over de vergelijking met de fast track-procedure bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw
15.45 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.00 uur inleiding mr. S.N.J. Putter over vergelijkbare methoden in de internationale bouwpraktijk
17:00 - 17.30 uur vragen/discussie
17.30 - 17.45 uur afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

4

mr. M. (Monique) Niesen

Adjunct-directeur / Secretaris Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

mr. S.N.J. (Stan) Putter

Advocaat / Partner Smallegange N.V.

mr. ing. J.J. (Jos) van de Vijver

Advocaat / Mediator Mr. Ing. J.J. van de Vijver

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.
13
oktober
2021
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.