Studiemiddag Alles over de UAV

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

De meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw zijn nog altijd de UAV 2012. Zo worden deze bijvoorbeeld toegepast bij standaard besteksystemen zoals RAW en STABU. De context waarin de UAV 2012 van toepassing worden verklaard is echter wel aan flinke veranderingen onderhevig. Kortom, alle reden voor het Instituut voor Bouwrecht om weer een overzichtscursus te organiseren.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• verplichtingen van de opdrachtgever en van de aannemer (algemeen); en ontwerpverantwoordelijkheid aannemer bij ‘detailengineering’ en overige ontwerpverplichtingen;
• verantwoordelijkheid juistheid en ontbrekende gegevens: risicoverdeling § 29 lid 3 UAV 2012;
• waarschuwings- en onderzoeksplicht aannemer, medewerkings- en spreekplicht opdrachtgever en directie; positie directie;
• schorsing, stillegging en opzegging (‘beëindiging van het werk in onvoltooide staat’, de terminologie van de UAV 2012 volgend)
• meer- en minderwerk (meer specifiek: wanneer moet meerwerk vooraf worden overeengekomen en gemeld?)
• herziening UAV 2012 en wijzigingen door Wkb; in het bijzonder oplevering en aansprakelijkheid ná oplevering.

Beide docenten hebben jarenlange ervaring met de UAV 2012, zodat alle onderwerpen aan de hand van relevante jurisprudentie en met de nodige praktijkvoorbeelden besproken zullen worden.

Startdatum

Donderdag 7 maart 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. btw incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. J.S.O. (Jørgen) den Houting

Advocaat / Partner Rozemond Advocaten
7
maart
2024
 405,00excl. btw incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.