Online Studiedag UAV-GC 2005 en 2021. De ter visie gelegde nieuwe UAV-GC en recente rechtspraak 2021

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 8,3

In het licht van de relatie tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer

Na ruim tien jaar rechtspraak is een scherper beeld ontstaan van de risicoverdeling in Design & Build contracten. Opdrachtgevers en aannemers blijken toch vaak nog sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden, dit leidt tot vragen bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft de Wet Kwaliteitsborging daarop, met name ten aanzien van de waarschuwingsplicht, de oplevering en de dossiervorming? Daarnaast lijkt een aantal kernproblemen maar moeilijk te kunnen worden opgelost. Wat is er in dat opzicht te verwachten van de herziening van de UAV-GC 2005? Of is voor sommige problemen een andere contractvorm vereist? En wat is de positie van de onderaannemer in een UAV-GC 2005 project?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de uitgangspunten en met de nadruk op de meest recente rechtspraak.
In geval de nieuwe UAV-GC voor de bijeenkomst wordt vastgesteld, dan zal in de bijeenkomst de nieuwe UAV-GC centraal staan.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• hoe ver gaat de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer?
• waar ligt het risico voor onvoorzienbare ontwikkelingen/kosten?
• welke verantwoordelijkheid draagt de onderaannemer?
• wanneer heeft een aannemer recht op meerwerk?
• de oplevering en de relatie met de Wet Kwaliteitsborging;
• welke verantwoordelijkheid draagt de aannemer bij het onderhoud?

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Indien u geen exemplaar van de UAV-GC 2005 heeft, dan kunt u dit – indien u dit zelf wilt – bestellen bij CROW. Deze zit niet in de prijs inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 22 april 2021

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 45,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

09.30 - 10.30 uur algemene inleiding UAV-GC/herziening mr. R.G.T. Bleeker
10.30 - 10.35 uur pauze
10.35 - 11.20 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over ontwerpverantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer en de gevolgen van onjuiste en onvolledige gegevens
11.20 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.30 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over bodemgesteldheid en andere raakvlakken
12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 14.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en overige aanspraken
14.45 - 14.50 uur pauze
14.50 - 15.35 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over kwaliteitsborging en dossiervorming onder de Wet Kwaliteitsborging
15.35 - 15.40 uur pauze
15.40 - 16.10 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
16.10 - 16.15 uur pauze
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R G.T. Bleeker over onderhoudscontracten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

6

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist Juridisch Management Nederland B.V. en docent Bouwrecht
22
april
2021
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.