Online VBR Jaarvergadering: De digitale transformatie van het bouwproces

online
  • Nu online óf fysiek te volgen

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital twins, augmented reality. Het zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen. Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse  en dr. Hans Voordijk geven een schets van het uitgebreide landschap van technologieën in bouwprocessen. Prof. mr. Evelien Bruggeman verkent de juridische inpassing van deze technologische ontwikkelingen in het bestaande bouwcontractenrecht.

Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in hun preadviezen – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. ing. Wim van de Koot (Ballast Nedam), mr. Thijs van der Meeren (Heijltjes Advocaten) en prof. dr. ir. Leentje Volker (Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal worden geleid door prof. mr. Stéphanie van Gulijk (Tilburg University en bestuurslid VBR).

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Donderdag 10 december 2020

Tijdstip

12.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

online

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden

12.30 - 13.00 uur Algemene Ledenvergadering VBR
13.00 - 13.45 uur Lunch
13.45 - 14.05 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
14.05 - 15.15 uur Toelichting op preadviezen door preadviseurs
15.15 - 15.30 uur Theepauze
15.30 - 16.30 uur Discussie met panel en deelnemers
Vanaf 16.30 uur   Netwerkborrel voor deelnemers op locatie

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren. Indien u voldoet aan de hieronder genoemde punten, zult u een certificaat van deelname toegezonden krijgen. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

prof. dr. ir. A.M. (Arjen) Adriaanse

Hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT TU Twente en Wetenschapsdirecteur bij TNO

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

dr. J.T. (Hans) Voordijk

Universitair Docent TU Twente
10
december
2020
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.