Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM 2020

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Bouwen met BIM wordt steeds vaker toegepast in de praktijk door ontwerpteams, geïntegreerde gecontracteerde teams of door samenwerkende ontwerpende en uitvoerende partijen. Steeds vaker ook wordt door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model of BIM-data.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de samenwerkingsvormen waarin met BIM kan worden gewerkt. Er wordt ingegaan op de contractuele vormgeving van deze samenwerkingsvormen. Ook wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de BIM-component in de contractfase, waarbij tevens wordt stilgestaan bij thans beschikbare BIM protocollen en andere vormen van BIM afspraken. Daarnaast komen een aantal onderwerpen aan bod waarover partijen bij digitaal ontwerpen en bouwen afspraken moeten maken.

Tijdens deze bijeenkomst is ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Woensdag 2 december 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 445,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM (in combinatie met de DRIE DAGDELEN DEAL bedragen de kosten voor de publicatie € 50,-)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft
2
december
2020
 445,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM (in combinatie met de DRIE DAGDELEN DEAL bedragen de kosten voor de publicatie € 50,-)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.