Online Webinar Introductie juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

Bouwen met BIM wordt steeds vaker toegepast in de praktijk. Ook wordt steeds vaker door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model of BIM-data. BIM wordt daarbij gebruikt als middel om de samenwerking en informatie-uitwisseling te ondersteunen (het ‘bimmen’), of als middel om informatie over ontwerp of bouwwerk op te slaan (in een BIM-model of met behulp van (BIM-)data). In beide gevallen worden in de praktijk een veelheid aan samenwerkings- en contractvormen gebruikt en wordt samengewerkt in gesegregeerde vorm, met behulp van ontwerpteams, geïntegreerde contracten of op andere wijze door samenwerkende ontwerpende en uitvoerende partijen.

Dit Webinar is gericht op niet-juristen die in de praktijk regelmatig met BIM en de juridische aspecten daarvan te maken hebben. Kennis van werken met BIM en digitalisering in de bouw wordt vooronderstelt.

Tijdens het Webinar wordt stilgestaan bij de samenwerkingsvormen waarin met BIM kan worden gewerkt en hoe die samenwerking contractueel kan worden vormgegeven. Ingegaan wordt op de verschillende (bouw)contractvormen waarbij BIM of digitalisering deel kunnen uitmaken van de afspraken. Ook wordt stilgestaan bij thans beschikbare BIM protocollen, uitvoeringsplannen en Informatie Levering specificaties (ILS). Tot slot wordt aandacht besteed aan de inhoud van het contract, de inhoud van de meer technische afspraken, de communicatieafspraken en aansprakelijkheden, waarschuwingsplichten en rechten op data en BIM-modellen.

Tijdens het Webinar is ruimte voor discussie en het stellen van vragen via de chat. Het studiemateriaal bestaat alleen uit het Handboek.

Startdatum

Woensdag 15 september 2021

Tijdstip

10.00 - 11.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 155,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

niet-juristen die zich bezighouden met digitalisering in de bouw en de juridische aspecten daarvan

Niveau

Inleidend

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden

10.00 - 11.00 uur inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft
15
september
2021
 155,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Handboek Juridische aspecten van werken met BIM

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.