Online Studiemiddag Internationale modelcontracten in de Nederlandse bouwpraktijk

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

In de Nederlandse bouwpraktijk wordt voornamelijk met Nederlandse contractvoorwaarden zoals de UAV en de UAV-GC 2005 gewerkt. Voor buitenlandse partijen zijn die voorwaarden niet altijd even herkenbaar. Voor de Industriebouw, waar het vaak gaat om installaties die beproefd moeten worden, zijn de Nederlandse voorwaarden ook vaak wat te beknopt. In dergelijke gevallen wordt daarom vaak gebruik gemaakt van internationale modelcontracten zoals de Fidic-suite, NEC3 en NEC4 of ICC modelcontracten. In deze cursus wordt ingegaan op twee varianten daarvan.

Voor grote contracten stelde een werkgroep van het ICC een modelcontract op. Dit “ICC Model Turnkey Contract for Major Projects” zal worden besproken in het licht van de bruikbaarheid daarvan voor de Nederlandse praktijk. Daarnaast zal kort algemeen worden ingegaan op de Fidic Rainbow Suite en meer in het bijzonder op het Red Book en het Yellow Book.

Startdatum

Woensdag 17 maart 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Basis

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

DDD

Ja

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding door mr. E.J. Eggink over de ICC contracten, het Model Turnkey Contract for Major Projects, het Model Joint Venture Contract en het Model Consortium Contract
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur inleiding mr. L.C van den Berg over algemene introductie en nadere beschouwing Red en Yellow Book voor de Nederlandse praktijk
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

3

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

mr. E.J. (Eric) Eggink

Adviseur Mr. E.J. Eggink Advies B.V.
17
maart
2021
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.